De la Responsabilitat Social Corporativa a la Integració Estratègica de l´Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible

responsabilitat-social-corporativa-agenda-2030-

Avui dia, és raonable pensar que les companyies no poden créixer ni ser competitives en una societat que s'empobreix econòmicament i socialment. En aquest context, els Objectius de Desenvolupament Sostenible s'han convertit en el marc de referència per a la creació de valor compartit.

Els objectius de la Agenda 2030 són una oportunitat per a les companyies i un marc de referència per a les tradicionals estratègies de RSC. Un model de negoci sostenible i responsable no depèn tant del tipus d‟empresa sinó del compromís que té amb la societat. Els ODS tracen, en aquest sentit, un full de ruta per a les empreses.

Per a tots els actors implicats en aquestes activitats econòmiques fonamentals és essencial poder comptar amb el suport d'una companyia com IGNITE Serious Play, que disposa de l'experiència i el coneixement necessari per ajudar els sectors públic i privat en el disseny i la implantació d'accions d'alt impacte social. Aquests objectius globals serveixen també de guia i suport a l'hora de redefinir el propòsit de l'empresa, crear valors compartits i assegurar que les actuacions de la companyia resultin significatives per als grups d'interès. Sens dubte, aquests esperen que la companyia sigui coherent amb determinats criteris mediambientals, socials i de bona governança en la presa de decisions, per la qual cosa els objectius de l'Agenda 2030 prenen encara més rellevància en dotar les companyies d'un marc d'actuació, una eina de valoració de l'impacte i un llenguatge comú amb els seus stakeholders, 

Els reptes que imposa el canvi climàtic i les demandes de bona part de la ciutadania a tot el món orientades cap a la consecució d'un model econòmic marcat per una sostenibilitat més gran, protecció del medi ambient i justícia social, en un context cada vegada més digitalitzat, estan provocant importants transformacions al conjunt de la nostra societat. Tot això comporta desenvolupar noves polítiques de comunicació i reporting creïble (mitjançant mètriques concretes), a les corporacions, tant a nivell intern com extern.

 

estratègia-agenda-agenda-2030

 

Les finances sostenibles, la lluita contra el canvi climàtic o la protecció de la biodiversitat i del nostre capital natural representen una oportunitat única per canviar de model de producció i consum, i també per impactar positivament a les nostres vides i al planeta, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els Metes de l'Acord de París. El compromís de companyies com IGNITE Serious Play amb aquestes causes expressa la nostra determinació a assegurar que la transició cap a l'Economia Circular sigui ben aviat una realitat.

Durant la darrera dècada, IGNITE Serious Play ha acompanyat sectors estratègics en els seus processos de transformació organitzacional i sostenible, permetent-los mitigar els seus riscos, obtenir reconeixement global, generar avantatges competitius i crear valor compartit.

Els coneixements i l'experiència acumulats en educació i consultoria en sostenibilitat han convertit IGNITE Serious Play en un aliat clau en l'acompanyament de les empreses cap al desitjat sender de la circularitat. Us convidem a descobrir més informació sobre com podem ajudar les organitzacions, a la Integració Estratègica de l'Agenda 2030 i ODS a Sostenibilitat IGNITE

Post relacionats

Categories

obrir xat
1
⚡En què podem ajudar-te?
IGNITE Serious Play ⚡
Hola! ⚡
En què podem ajudar-te?